Solvarme

12.000 m2 solvarmeanlæg

 • Sol1
 • Sol2
 • Sol3
 • Sol4
 • Sol5
 • Sol6
 • Sol7
 • Sol8
 • Sol9
 • Sol10
 • Sol11
 • Sol12
 • Sol13
 • Sol14
 • Sol15
 • Sol16 Varmeveksler
 • Sol17
 • Sol18 Levering Fanger 13 12 12
 • Sol18a
 • Sol19
 • Sol20
 • Sol21
 • Sol22
 • Sol23
 • Sol24
 • Sol25
 • P5300151
 • P5300153
 • P5300154
 • P5300157

Til de 12.000 m2 solvarmeanlæg opføres der en ny akkumuleringstank på 2.500 m3 til at gemme varmeproduktionen i.

Det forventes at anlægget er klar til at levere varme fra den 1. april 2013

Anlægget forventes at kunne dække ca. 20% af den årlige varmeproduktion fra værket.

Solvarmeanlægget placeres bag ved værket på et 38.000 m2 stort areal.

Der opstilles 963 solfangere på hver 12,5 m2