Om værket

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A. er opstartet i september 1991 som et barmarksværk.

Der er 5 MWh halmkedel, 5 MWh oliekedel samt 12.000 m2 solvarmeanlæg.

Bestyrelsen består af 7 personer, fordelt med 4 personer valgt af Kalundborg Kommune og 3 personer valgt af Dansk Energi Forsyning. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Formænd for bestyrelsen gennem tiden:

Svend Ole Espensen                                           Start - 6. oktober 1998
Børge Andersen 6.  oktober 1998 - forår 2006
Ole P. Nielsen 23. juni 2006 - 19. august 2008
Henning Fougt 19. august 2008 -

      


Selskabet dækker fjernvarmeforsyningen i Ubby, Jerslev og Rørby.

 

Der er pr. 31. marts 2017 tilsluttet 803 forbrugere.

Der er 4 ansatte. 1 driftsleder, 2 varmemestre samt 1 kontor-assistent.                                

 

Forbruget aflæses via Kamstrup måler, hvori der er monteret et radiomodul. Måleren aflæses så vidt muligt månedligt via håndterminal.

 

 

DRIFTSDATA:

 

 

   2012/2013

   2013/2014  

   2014/2015   

 2015/2016  2016/2017 
           

Graddage                                

    3.156 2.537                2.527       2.730 2.659 
Produceret MWh 26.785      23.388       22.699  23.816  23.712
Varmeafsætning MWh 17.402     15.116     14.243 15.290  15.193

Varmesalg variabel kr.

  9.549.391     8.708.711 8.015.679 8.668.272  7.140.910
Varmesalg fast kr. 7.198.219  7.414.564   7.411.974 7.438.042  5.086.773
Halmforbrug tons

   7.077,149 

  5.180,278  4.780,100 5.356,100  5.482,000
Olieforbrug kr.       258.207      94.538      0  0  0

 

 

 

HISTORIE:

 

30. april 1990   Dansk Energi Management v/Frantz Longhi orienterer Hvidebæk Kommune, Økonomiudvalget om projekt vedrørende fjernvarme
     
28. august 1990   Dansk Energi Management fremsender beskrivelse af et evt. fremtidig varmeanlæg
     
11. september 1990   Kommunalbestyrelsen beslutter, at det skitserede projekt skal forsøges gennemført og nedsætter en følgegruppe bestående af politikere og embedsmænd
     
4. december 1990             Hvidebæk Kommune meddeler Energistyrelsen at det er besluttet at gennemgøre varmeforsyningsprojekt
     
11-12. januar 1991   Informationsmateriale med tilmeldingsblanket husstandsomdeles
     
15. januar 1991   Kommunalbestyelsen godkender at der udarbejdes lokalplan for varmecentral ved Hovvej i Ubby
     
24. januar 1991   Borgermøde om projektet
     
12. marts 1991   Kommunalbestyrelsen godkender at meddele garanti for lån til Hvidebæk Fjernvarmefosyning
     
4. april 1991   Kommunalbestyrelsen godkender lokalplan efter endt høringsfase
     
21. maj 1991   Byggetilladelse til etablering
     
27. november 1991   Hvidebæk Fjernvarmeforsynings anlæg færdigmeldes
     
8. august 1993   Kommunalbestyrelsen beslutter efter krav fra overordnet myndighed at nedlægge forbud mod etablering af elopvarmning i ny bebyggelse indenfor Hvidebæk Fjernvarmeforsynings område
     
9. august 1994   Kommunalbestyrelsen beslutter at der ikke må etableres elopvarmning i hverken ny eller eksisterende bebyggelse indenfor Hvidebæk Fjernvarmeforsynings område